Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Login ke SIA

Pengumuman

PENGUMUMAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

PE N G U M U M A N

Nomor :  306/Pend/STT-DMI/IV/2024

 

          Sehubungan menyambut Hari Raya Idul Fitri  (1-2 Syawal 1445 H)  tanggal  10 – 11 April 2024, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Dosen, Karyawan dan Mahasiswa/i STT Dumai bahwa :

  1. Perkuliahan dan kegiatan akademik diliburkan,   terhitung   dari  mulai  tanggal  6 – 15 April 2024,
  2. Tanggal 16 April 2024 Perkuliahan dan kegiatan akademik aktif  kembali seperti biasa.

Seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1-2 Syawal 1445 H                                                                                                                                                                                                               

“ Minal’ Aidin Wal faidzin Mohon Ma’af Lahir & Bathin “

Semoga Allah SWT melimpahkan Taufiq dan Hidayah serta Inayah-NYA Kepada kita semua….Amin

Demikian hal ini di sampaikan untuk dimaklumi.


                                                                                        Dumai, 5 April 2024     

Mengetahui,                                                                      Puket I,

Ketua STT Dumai

dto                                                                                        dto

Dra. Hj. Sirlyana, MP.                                                        Juni. S, S.T, M.T

NIP. 19630312 199112 2001                                              NIDN. 1002067601© Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 2019 - Semua Hak Cipta Dilindungi.